MENU
cíclica [space, community & ecology]
Empresa social que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge per assolir l’equilibri ambiental i l’equitat social

Si vols més informació sobre aquests i altres projectes pots descarregar-te el nostre portafoli clicant aquí

SERVEIS

Els serveis que oferim comprenen plans i estratègies municipals, consultoria estratègica, projectes d’edificació, d’espai públic i paisatge, i docència

 • FULLA

  ESTRATÈGIA VERDA URBANA

  Instrument de planificació i intervenció en els espais verds d’un municipi per la seva gestió sostenible com infraestructures ecosistèmiques, introduint serveis productius de gestió de l’aigua i la matèria orgànica.  

 • MUNTANYA

  PLA ESTRATÈGIC DE SOSTENIBILITAT TERRITORIAL

  Instrument de planificació estratègica municipal a curt, mig i llarg termini per a la transició del model actual de gestió de recursos cap a un model de gestió territorial sostenible mitjançant procesos participatius.

 • EDIFICI

  PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

  Instrument de planificació a llarg termini que, a partir de la caracterització del parc construït, permet fixar un full de ruta de renovació energètica de l’edificació per assolir els objectius de la Unió Europea.

 • CO2

  CONSULTORIA ESTRATÈGICA SOBRE EDIFICACIÓ I CANVI CLIMÀTIC

  Consultoria i desenvolupament d’informes tècnics i estratègics a partir de la transferència de coneixement procedent de la recerca sobre edificació i canvi climàtic en l’àmbit universitari.

 • CASA

  PROJECTES D’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

  Projectes d’edificació enfocats a la generació d’habitabilitat a partir d’un ús sostenible dels recursos. Desenvolupament de les fases de disseny i execució, i de funcions d’assessorament per a altres professionals.

 • HORT

  PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN HORTES

  Projectes en espais agraris productius en entorns urbans i periurbans, mitjançant processos participatius i intervenint tant en el foment de producció ecològica local com en la gestió sostenible de l’aigua.

 • gota

  PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN EL CICLE DE L’AIGUA

  Projectes de planificació estratègica i intervenció en el cicle de l’aigua d’un municipi, introduint sistemes urbans de drenatge sostenible i tractament low tech per millorar-ne la qualitat, la quantitat i l’ús.

 • PARLAR

  DIAGNÒSI I PROCESSOS PARTICIPATIUS

  Processos d’identificació de necessitats i seves causes mitjançant sessions grupals per generar diagnosis, formes de codisseny projectual, canvis de visió i gestió de conflictes amb els agents implicats en el projecte.

 • ACADEMIC

  DOCÈNCIA

  Docència acadèmica i formació professional en arquitectura i sostenibilitat, amb eines entorn l’energia, l’aigua, els materials, la matèria orgànica i la comunitat; a escala de l’edificació, l’urbanisme i el paisatge.

NOSALTRES

Cíclica és una cooperativa que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge treballant per aconseguir l’equilibri ambiental i la equitat social. Els projectes de Cíclica es basen en la consultoria estratègica sobre territori, edificació i canvi climàtic, cohabitació i sostenibilitat, cicle de l’aigua a l’espai públic, participació ciutadana, investigació i docència.

 

La crisi ambiental planteja reptes constants i urgents a la societat i les seves institucions. La resposta requereix una comprensió a escala global, per fer front al canvi climàtic per exemple, amb fortes actuacions holístiques a escala local.

.

Per això a CÍCLICA treballem integrant d’una forma innovadora i sistèmica tres àmbits: arquitectura, medi ambient i comunitat. Desenvolupem projectes des de la seva comprensió transescalar, des de l’edificació fins al territori, considerant a nivell ambiental tots els recursos que hi intervenen: l’energia, l’aigua, els materials i la matèria orgànica, mitjançant la participació per incorporar l’usuari en la presa de decisions i aconseguir el seu màxim grau d’autosuficiència. Comptem amb perfils complementaris procedents de doctorats que van des de l’urbanisme ecològic, l’habitabilitat i arquitectura sostenible, treball comunitari i espai públic, i l’energia i el canvi climàtic.

.

Sabem que la ciutat no podrà ser mai sostenible, sinó que és la societat la que ho pot ser. És per això que cal intervenir tant en l’espai urbà com en el territori per fomentar la seva reconnexió.

.

L’objectiu general de CÍCLICA consisteix en potenciar un canvi de visió sobre l’entorn a partir de la metodologia de recerca-acció participada, és a dir, la recerca aplicada a partir de la inclusió de l’usuari en el procés de projectual assegurant la transformació social cap a una mirada sistèmica sobre l’entorn.

.

Els valors de CÍCLICA es centren en fomentar l’autosuficiència de les persones en relació amb el seu territori, revaloritzar la identitat socioambiental d’aquest i les seves oportunitats d’arrelament. Aquest retorn a la terra i sentiment de natura es manifesta en l’objectiu de cercar la viabilitat d’equilibri entre el rural i l’urbà, l’equilibri de relacions entre les persones i l’espai que habiten.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 • Elena

  ELENA ALBAREDA FERNÁNDEZ

  Ma. arquitecta - Sòcia fundadora

  Experta en urbanisme ecològic, ecologia del paisatge i gestió sostenible del territori. Coordina projectes integrant la transformació del metabolisme social en la pràctica urbanística. Professora associada (UPC).

 • mariona-245x245

  MARIONA ALCARAZ CORBELLA

  Ma. Arquitecta - Sòcia fundadora

  Arquitecta especialitzada en la relació de l’usuari, l’edifici i l’ús de recursos. Coordina programes i investiga sobre els detonants i impactes del canvi de comportament ecològic en organitzacions Professora associada (URLL).

 • kim

  JOAQUIM ARCAS ABELLA

  Doctor arquitecte - soci fundador

  Expert en models habitacionals contemporanis i en habitabilitat urbana sostenible. Coordina projectes en l’àmbit de l’edificació i l’urbanisme, posant atenció a la rehabilitació i transformació de la ciutat cap un model sostenibilista.

 • anna

  ANNA PAGÈS RAMON

  Doctora arquitecta - Sòcia fundadora

  Experta en sostenibilitat i energia en l’arquitectura. Fa recerca i participa en projectes sobre arquitectura, energia i sostenibilitat, tant a escala d’edifici com urbana. I en temes de canvi climàtic i d’edificació. Professora lectora (UPC).

 • marta

  MARTA SERRA PERMANYER

  Doctora arquitecta - sòcia fundadora

  Especialitzada en participació, espai públic i urbanisme ecològic. Coordina processos de recerca-acció per promoure nous marcs perceptius entorn la sostenibilitat i el paper actiu de l’usuari. Professora associada (UPC).

 • adria-245x245

  ADRIÀ MARTÍN VILASECA

  Ma. Arquitecte

  Ha desenvolupat el seu treball en el marc acadèmic en el camp de l’energia i la rehabilitació energètica, posant èmfasi tant en el paper de l’usuari com en la millora del teixit construït.

Si vols més informació sobre la cooperativa pots consultar el nostre CV clicant aquí

ALIANCES

COL.LABOREM AMB

logo2

SOM MEMBRES DE


TREBALLEM PER

NOTÍCIES

CONTACTE

ciclica@ciclica.eu

Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès – Mòdul 17
c/Pere Serra 1-15. 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). tel. +34 93 405 43 15

.

.