MENU
Cooperativa que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge
per assolir l’equilibri ambiental i l’equitat social
 

 

SERVEIS

Els serveis que oferim comprenen plans i estratègies municipals, consultoria estratègica, projectes d’edificació, d’espai públic i paisatge, i docència

 • PROJECTES D’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

  Projectes d’edificació enfocats a la generació d’habitabilitat a partir d’un ús sostenible dels recursos. Desenvolupament de les fases de disseny i execució, i de funcions d’assessorament per a altres professionals.
 • PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN HORTES

  Projectes en espais agraris productius en entorns urbans i periurbans, mitjançant processos participatius i intervenint tant en el foment de producció ecològica local com en la gestió sostenible de l’aigua.
 • CONSULTORIA ESTRATÈGICA SOBRE EDIFICACIÓ I CANVI CLIMÀTIC

  Consultoria i desenvolupament d’informes tècnics i estratègics a partir de la transferència de coneixement procedent de la recerca sobre edificació i canvi climàtic en l’àmbit universitari.
 • PLA ESTRATÈGIC DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

  Instrument de planificació a llarg termini que, a partir de la caracterització del parc construït, permet fixar un full de ruta de renovació energètica de l’edificació per assolir els objectius de la Unió Europea.
 • PLA ESTRATÈGIC DE SOSTENIBILITAT TERRITORIAL

  Instrument de planificació estratègica municipal a curt, mig i llarg termini per a la transició del model actual de gestió de recursos cap a un model de gestió territorial sostenible mitjançant procesos participatius.
 • ESTRATÈGIA VERDA URBANA

  Instrument de planificació i intervenció en els espais verds d’un municipi per la seva gestió sostenible com infraestructures ecosistèmiques, introduint serveis productius de gestió de l’aigua i la matèria orgànica.  
 • PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN EL CICLE DE L’AIGUA

  Projectes de planificació estratègica i intervenció en el cicle de l’aigua d’un municipi, introduint sistemes urbans de drenatge sostenible i tractament low tech per millorar-ne la qualitat, la quantitat i l’ús.
 • DIAGNÒSI I PROCESSOS PARTICIPATIUS

  Processos d’identificació de les necessitats i les seves causes mitjançant sessions grupals per generar diagnosis, formes de codisseny projectual, canvis de visió i gestió de conflictes amb els agents implicats en el projecte.
 • DOCÈNCIA

  Docència acadèmica i formació professional en arquitectura i sostenibilitat, amb eines entorn l’energia, l’aigua, els materials, la matèria orgànica i la comunitat; a escala de l’edificació, l’urbanisme i el paisatge.

NOSALTRES

Cíclica compta amb un equip de professionals amb perfils complementaris que disposa de més de 10 anys d’experiència en projectes i consultoria, a cavall entre la innovació en recerca i l’emprenedoria.

 • JOAQUIM ARCAS ABELLA

  DR. ARQUITECTE – SOCI FUNDADOR

  Expert en models habitacionals contemporanis i en habitabilitat urbana sostenible. Coordina projectes en l’àmbit de l’edificació i l’urbanisme, posant atenció a la rehabilitació i transformació de la ciutat cap un model sostenibilista.

 • MARTA SERRA PERMANYER

  DRA. ARQUITECTA – SÒCIA FUNDADORA

  Especialitzada en participació, espai públic i urbanisme ecològic. Coordina processos de recerca-acció per promoure nous marcs perceptius entorn la sostenibilitat i el paper actiu de l’usuari. Professora associada (UPC).

 • ELENA ALBAREDA FERNÁNDEZ

  ARQUITECTA I MA. EN ARQUITECTURA – SÒCIA FUNDADORA

  Experta en urbanisme ecològic, ecologia del paisatge i gestió sostenible del territori. Coordina projectes que integren la transformació del metabolisme social en la pràctica urbanística. Professora associada (UPC).

 • MARIONA ALCARAZ CORBELLA

  ARQUITECTA – SÒCIA FUNDADORA

  Arquitecta especialitzada en la relació de l’usuari, l’edifici i l’ús de recursos. Coordina programes i investiga sobre els detonants i impactes del canvi de comportament ecològic en organitzacions. Professora associada (URLL).

 • ANAÏS BAS MANTILLA

  ARQUITECTA

  Arquitecta especialitzada en habitabilitat sostenible. Ha coordinat projectes relacionats amb la rehabilitació, la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge a col·lectius en risc d’exclusió social.

 • ANDER BILBAO FIGUERO

  ARQUITECTE

  Arquitecte especialitzat en la renovació urbana sostenible. Ha participat en projectes en l’àmbit de l’eficiència energètica i l’ús de renovables, i coordinat un projecte de transició energètica ciutadana.

 • TERESA MONZÓ FITA

  DESENVOLUPADORA FRONTEND

  Dissenyadora i desenvolupadora frontend, experta en el disseny d’interfície i l’experiència d’usuari.

 • GUILLEM HERRERA MASABEU

  PROGRAMADOR

 •  
 • MARTA MELO I COLLDEFORNS

  SOCIÒLOGA

  Especialitzada en educació i participació ciutadana. Ha participat en projectes de foment i integració de l’associacionisme i processos comunitaris. Professora associada (UB).

 • PAULA CATALAN GASULLA

  ARQUITECTA

  Especialitzada en rehabilitació. Ha realitzat projectes de renovació profunda d’edificis amb criteris d’eficiència energètica i adequació a noves funcionalitats.

 • CECILIA VINYOLAS

  TÈCNICA EN DISSENY I ILUSTRACIÓ

  Especialitzada en administració i comunicació.

 • LAIA CUNILL ARAGONÈS

  ENGINYERA DE MATERIALS

  Especialitzada en anàlisi energètic i simuladors energètics d’edificis. Ha participat en projectes d’eficiència energètica lligada als hàbits de consum i a l’habitabilitat.

     
 • ALBERT VALÈNCIA LÓPEZ

  ESTUDIANT D’ARQUITECTURA

  Especialitzat en urbanisme i participació. Ha participat en projectes en l’àmbit de l’eficiència energètica i en la dinamització de processos participatius de disseny d’espai públic i plans urbanístics.

   
 
 • Gràcies per haver format part del nostre equip: Ariadna Conesa Buscallà, Paul Charbonneau Cayuela, Carlos Dávila Luelmo, Marta Ferrer Zapater, Adriana Castrillo Alvera, Carlos Cámara Menoyo, Laia Mojica Gasol, Albert Calabria Ferrer, Andrea Romero Gutiérrez, Adalíz Sayago Ortega, Mar Esteve Güell, Adrià Martín Vilaseca, Jesse Han, Ana Tejón Rodizza, Víctor Rufart Gimeno, Pol Rodríguez Cucurella, Martí Buldó Ibáñez, Javi Ruíz Safont.

RECERCA I DOCÈNCIA

Des del Centre de Recerca i Transferència Tecnològica CRITT - ETSAV - UPC, Cíclica apliquem recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) als nostres projectes a través dels vincles que establim amb grups de recerca universitaris de la Universitat Politècnica de Catalunya on també impartim docència. Actualment Cíclica acull un Doctorat Industrial (DI) de la Generalitat de Catalunya “Towards an equitable energy model” (2017-2020). A continuació es mostren les publicacions pròpies, les publicacions derivades de la participació en congressos d’investigació, les publicacions externes sobre la nostra obra, les conferències convidades i les col·laboracions docents. Descarrega la informació en pdf.

ALIANCES

SOM MEMBRES DE

TREBALLEM AMB

COL.LABOREM AMB

TREBALLEM PER

.

.

CONTACTE

ciclica@ciclica.eu

Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès – Mòdul 15-16 c/Pere Serra 1-15. 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). tel. +34 93 405 43 15

.

.