MENU

Cooperativa que ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme i paisatge
per assolir l’equilibri ambiental i l’equitat social

 

 

SERVEIS

Els serveis que oferim comprenen plans i estratègies municipals, consultoria estratègica, projectes d’edificació, d’espai públic i paisatge, i docència

 • ESTRATÈGIA VERDA URBANA

  Instrument de planificació i intervenció en els espais verds d’un municipi per la seva gestió sostenible com infraestructures ecosistèmiques, introduint serveis productius de gestió de l’aigua i la matèria orgànica.  

 • PLA ESTRATÈGIC DE SOSTENIBILITAT TERRITORIAL

  Instrument de planificació estratègica municipal a curt, mig i llarg termini per a la transició del model actual de gestió de recursos cap a un model de gestió territorial sostenible mitjançant procesos participatius.

 • PLA ESTRATÈGIC DE RENOVACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS

  Instrument de planificació a llarg termini que, a partir de la caracterització del parc construït, permet fixar un full de ruta de renovació energètica de l’edificació per assolir els objectius de la Unió Europea.

 • CONSULTORIA ESTRATÈGICA SOBRE EDIFICACIÓ I CANVI CLIMÀTIC

  Consultoria i desenvolupament d’informes tècnics i estratègics a partir de la transferència de coneixement procedent de la recerca sobre edificació i canvi climàtic en l’àmbit universitari.

 • PROJECTES D’EDIFICACIÓ SOSTENIBLE

  Projectes d’edificació enfocats a la generació d’habitabilitat a partir d’un ús sostenible dels recursos. Desenvolupament de les fases de disseny i execució, i de funcions d’assessorament per a altres professionals.

 • PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN HORTES

  Projectes en espais agraris productius en entorns urbans i periurbans, mitjançant processos participatius i intervenint tant en el foment de producció ecològica local com en la gestió sostenible de l’aigua.

 • PROJECTES D’INTERVENCIÓ EN EL CICLE DE L’AIGUA

  Projectes de planificació estratègica i intervenció en el cicle de l’aigua d’un municipi, introduint sistemes urbans de drenatge sostenible i tractament low tech per millorar-ne la qualitat, la quantitat i l’ús.

 • DIAGNÒSI I PROCESSOS PARTICIPATIUS

  Processos d’identificació de les necessitats i les seves causes mitjançant sessions grupals per generar diagnosis, formes de codisseny projectual, canvis de visió i gestió de conflictes amb els agents implicats en el projecte.

 • DOCÈNCIA

  Docència acadèmica i formació professional en arquitectura i sostenibilitat, amb eines entorn l’energia, l’aigua, els materials, la matèria orgànica i la comunitat; a escala de l’edificació, l’urbanisme i el paisatge.

NOSALTRES

Cíclica compta amb un equip de professionals amb perfils complementaris que disposa de més de 10 anys d’experiència en projectes i consultoria, a cavall entre la innovació en recerca i l’emprenedoria.

 • JOAQUIM ARCAS ABELLA

  DR. ARQUITECTE – SOCI FUNDADOR

  Expert en models habitacionals contemporanis i en habitabilitat urbana sostenible. Coordina projectes en l’àmbit de l’edificació i l’urbanisme, posant atenció a la rehabilitació i transformació de la ciutat cap un model sostenibilista.

 • MARTA SERRA PERMANYER

  DRA. ARQUITECTA – SÒCIA FUNDADORA

  Especialitzada en participació, espai públic i urbanisme ecològic. Coordina processos de recerca-acció per promoure nous marcs perceptius entorn la sostenibilitat i el paper actiu de l’usuari. Professora associada (UPC).

 • ELENA ALBAREDA FERNÁNDEZ

  ARQUITECTA I MA. EN ARQUITECTURA – SÒCIA FUNDADORA

  Experta en urbanisme ecològic, ecologia del paisatge i gestió sostenible del territori. Coordina projectes que integren la transformació del metabolisme social en la pràctica urbanística. Professora associada (UPC).

 • MARIONA ALCARAZ CORBELLA

  ARQUITECTA – SÒCIA FUNDADORA

  Arquitecta especialitzada en la relació de l’usuari, l’edifici i l’ús de recursos. Coordina programes i investiga sobre els detonants i impactes del canvi de comportament ecològic en organitzacions. Professora associada (URLL).

 • ANAÏS BAS MANTILLA

  ARQUITECTA

  Arquitecta especialitzada en habitabilitat sostenible. Ha coordinat projectes relacionats amb la rehabilitació, la pobresa energètica i l’accés a l’habitatge a col·lectius en risc d’exclusió social.

 • ANDER BILBAO FIGUERO

  ARQUITECTE

  Arquitecte especialitzat en la renovació urbana sostenible. Ha participat en projectes en l’àmbit de l’eficiència energètica i l’ús de renovables, i coordinat un projecte de transició energètica ciutadana.

 • MARTA FERRER ZAPATER

  ARQUITECTA

  Interessada en el camp de l’energia, la rehabilitació energètica i la gestió de recursos. Col·labora en projectes de recerca i acció per la regeneració urbana, social i energètica a escala de barri, des de l’acció col·lectiva.

 • PAUL CHARBONNEAU CAYUELA

  PROGRAMADOR

  Interessat en computació d’alt rendiment, simulació de models físics i Big data.

 • ARIADNA CONESA BUSCALLÀ

  GEÒLOGA / HIDROGEÒLOGA

  Especialitzada en Sistemes d’Informació Geogràfica aplicats en la gestió ambiental i urbana.

 • ADRIANA CASTRILLO ALVERA

  GEÒLOGA – MÀSTER EN SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA (GIS)

  Especialitzada en hidrogeologia, GIS i les seves aplicacions mediambientals.

 • TERESA MONZÓ FITA

  LLICENCIADA EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I PUBLICITAT I RRPP

  Dissenyadora i desenvolupadora web, experta en el disseny d’interfície i l’experiència d’usuari. Treballa també l’edició i postproducció de vídeo, especialitzada en Motion Graphics.

 • CECILIA VINYOLAS

  TÈCNICA EN DISSENY I ILUSTRACIÓ

  Especialitzada en serveis administratius.

RECERCA I DOCÈNCIA

Espai en construcció. Per més informació consulteu el nostre CV

ALIANCES

SOM MEMBRES DE

TREBALLEM AMB

COL.LABOREM AMB

TREBALLEM PER

.

.

CONTACTE

ciclica@ciclica.eu

Centre de Recerca i Transferència Tecnològica de l’Escola d’Arquitectura del Vallès – Mòdul 15-16
c/Pere Serra 1-15. 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona). tel. +34 93 405 43 15

.

.