MENU

Som Comunitat Energètica

Generació d’una base de coneixement per a tot el territori català, des de les àrees metropolitanes als micropobles , que permeti destapar el potencial de creació de comunitats energètiques i els avantatges que comporten a nivell social -major cohesió i apoderament-, econòmic -menor cost energètic- i ambiental -reducció del consum i descarbonització-. Conscients del perill que la transició es produeixi sobre bases de desigualtat, la premissa diferencial és la inclusió de tot el teixit edificat dels pobles i ciutats, evitant que, una vegada més, els sectors més vulnerables quedin fora del procés.

Serveis específics

  • Generació d’una base de coneixement que engloba el conjunt del territori de Catalunya
  • Facilitar la planificació a escala municipal de la creació d’una xarxa local de comunitats energètiques des de la perspectiva de la inclusió i la solidaritat
  • Proporcionar las bases técnicas a entidades y empresas de mercado para la implementación rápida y a gran escala de proyectos de comunidad energética
  • Assessorament en la formació de comunitats energètiques
  • Digitalización del acceso a la información