MENU

Consultoria ambiental

Consultoria en projectes i concursos públics d’edificació i urbanisme sostenible, espai públic, verd urbà i paisatge amb un enfocament metabòlic dels vectors ambientals.

Assessoria experta sobre la visió metabòlica del mitjà analitzat en projectes arquitectònics, urbanístics i paisatgístics. Diagnòstic dels fluxos que interactuen en tot sistema -energia i CO₂, materials i construcció, aigua i matèria orgànica- i disseny de solucions per al tancament dels cicles en el seu entorn incorporant el paper de les persones en la seva gestió.

Serveis específics

  • Col·laboració i assessoria en projectes i concursos
  • Diagnòstic metabòlic: cicle de l’aigua, energia i matèria
  • Catàleg de solucions sostenibles: reducció de recursos i residus, tancament dels cicles