MENU

Espai públic i regeneració urbana

Desenvolupament de projectes i assessorament integral en urbanisme ecològic i metabolisme urbà a partir del tancament de cicles d’energia, aigua, matèria orgànica i inorgànica per promoure la transformació urbana cap a la lògica circular. Propostes de reactivació productiva de l’espai públic i el seu vincle amb el teixit edificat des de la implicació proactiva de les persones.

Serveis específics

  • Projectes d’espai públic i de regeneració urbana
  • Anàlisi i càlculs metabòlics per a la minimització de l’impacte ambiental i per a la reducció de la demanda de recursos externs (aigua, energia, matèria orgànica i inorgànica)
  • Criteris per augmentar la capacitat productiva local i sostenible
  • Aplicació de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS)
  • Plans estratègics del verd urbà
  • Projectes de recuperació i impuls d’hortes urbanes i periurbanes