MENU

Estratègies territorials

Projectes d’acció estratègica planificada per promoure el potencial sostenibilista del territori. Estratègies de re-connectivitat ciutat-territori mitjançant la diagnosi metabòlica per a la posada en valor del patrimoni físic, cultural i de la capacitat productiva del lloc. Anàlisi dels sistemes naturals i antròpics des dels fluxos (aigua, energia, matèria orgànica, mobilitat). Adreçat a administracions públiques municipals i supramunicipals situades en entorns de transició rural i urbana.

Serveis específics

  • Plans estratègics territorials a escala municipal o supramunicipal
  • Diagnosis metabòliques a nivell de territori (fluxos materials i energètics)
  • Processos d’implicació i sensibilització ciutadana amb el seu paisatge productiu
  • Definició d’escenaris de futur i plans d’actuació