MENU

Formació i divulgació

Docència acadèmica i formació tècnica en arquitectura i sostenibilitat, entorn a l’energia i CO₂, materials i construcció, aigua i matèria orgànica i gestió comunitària.

Formació adreçada a personal tècnic i de l’administració. Tallers amb la ciutadania per a promoure la conscienciació social, mitjançant metodologies actives i proporcionant bases per a la implementació pràctica.

Serveis específics

  • Formacions especialitzades
  • Material pedagògic i divulgatiu
  • Espais de debat
  • Tallers
  • Publicacions
  • Projectes de comissariat