MENU

Recerca, innovació i formació

Participació en convocatòries i programes de finançament europeu, nacional i regional. Projectes de R+D que combinen la dimensió tecnològica i social en el camp de la transició energètica i la participació ciutadana. Metodologies i eines pròpies d’innovació aplicada orientades a la transformació del sector de l’edificació i a donar resposta a la creixent demanda sostenibilista de la societat. Docència acadèmica i formació tècnica en arquitectura i sostenibilitat, entorn a l’energia i CO₂, materials i construcció, aigua i matèria orgànica i gestió comunitària. Formació adreçada a personal tècnic i de l’administració. Tallers amb la ciutadania per a promoure la conscienciació social, mitjançant metodologies actives i proporcionant bases per a la implementació pràctica.

Serveis específics

  • Projectes de recerca
  • Metodologies i eines pròpies per a la transformació del sector de l’edificació
  • Solucions innovadores per a actuar en l’entorn construït
  • Participació en projectes europeus: Urban Innovative Actions (UIA), Horizon 2020