MENU

Participació

Processos participatius d’identificació de necessitats i de codisseny projectual en planificació territorial i urbanística i projectes d’espai públic i equipaments, entenent que el disseny d’un espai o territori és un procés obert conformat per múltiples actors i visions interconnectades. Activació de processos o d’accions mitjançant el codisseny i la col·laboració, aportant una visió tècnica que permet donar resposta de forma cooperativa a les necessitats de les persones en relació a l’espai que habiten i gestionen.

Serveis específics

  • Diagnosis del territori
  • Sessions de cocreació de processos participatius
  • Sessions de dinamització de processos comunitaris i innovació social
  • Disseny cooperatiu dels processos