MENU

PAS-E
Passaport de l’edifici

Instrument que acompanya a la comunitat al llarg del procés de rehabilitació profunda per passos que permet augmentar la qualitat de l’edifici en tots els seus vessants, amb l’objectiu de millorar les condicions de vida i reduir l’impacte ambiental en tot el seu cicle de vida. Pla individualitzat per a cada edifici residencial del parc edificat que es concreta en 3 serveis dirigits a la comunitat, els agents del sector de la construcció i l’administració: el Llibre digital de l’edifici, el Pla d’acompanyament de la comunitat i el Pla de rehabilitació de l’edifici.

pas-e.es

Serveis específics

  • Llibre digital de l’edifici
  • Pla d’acompanyament a la comunitat
  • Pla de rehabilitació de l’edifici