MENU

Passaport de l’edifici

consultoria estratègica

El Passaport de l’Edifici és una eina estratègica i innovadora que serveix de guia per...

Disseny expositiu del nou Centre de Natura de Can Soler (CNCS)

comissariat

El projecte s’emmarca en el projecte Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn de Can...

Eina interactiva per a la rehabilitació energètica

consultoria estratègica

La demanda de sostenibilitat és un repte per a la societat global que ve imposat per la crisi...

Identificació de les necessitats de rehabilitació energètica del parc residencial de l’Àrea Metropolitana de...

consultoria estratègica • plans municipals

El sector de l’edificació es troba davant d’un repte profundament transformador: conjugar el...

Vilawatt

consultoria estratègica • edificació sostenible • participació • plans municipals

El procés cap a una societat més sostenible passa per una transició energètica que permeti...

Recuperació del sistema de reg a les hortes termals

espai públic i paisatge • participació • premis

  Projecte guanyador Ex-Aequo del Premi Europeu d’Espai Públic Urbà 2016 i del Bauwelt Award...

Estudio de la distribución del consumo energético residencial para calefacción en España

consultoria estratègica

L’objectiu d’aquest estudi sobre la distribució del consum energètic residencial de...

Procés Participatiu per la definició de nous usos comunitaris als entorns de Can Soler

espai públic i paisatge • participació

El projecte consisteix en coordinar i dinamitzar un procés participatiu per la redacció del...

Sessió participada pel disseny del paviment davant dels equipaments del c/Feliu i Codina en...

participació

En el marc de la Superilla d’Horta es reurbanitza el Carrer Feliu i Codina entre el c/Chapí i...

Aproximación metodológica a la elaboración de una Estrategia de intervención a largo plazo en...

consultoria estratègica

La Directiva Europea d’Eficiència Energètica de 2012 reclama, en el seu article quart, el...