MENU

Disseny expositiu del nou Centre de Natura de Can Soler (CNCS)

Formació i divulgació • Participació

Concurs d’ordenació urbana al barri del Rec a Igualada
Lema “Artèries del rec”

Consultoria ambiental • Espai públic i regeneració urbana

Pla director del Rec Comtal

Consultoria ambiental • Espai públic i regeneració urbana

Concurs Europan al barri de Canyelles a Barcelona

Consultoria ambiental • Espai públic i regeneració urbana

Projecte d’ordenació urbana al barri de Vallcarca a Barcelona

Consultoria ambiental • Espai públic i regeneració urbana