MENU

Recerca i innovació

Projectes d’innovació d’alt valor afegit en les àrees de treball de Cíclica. Participació en convocatòries i programes de finançament europeu, nacional i regional. Projectes de R+D que combinen la dimensió tecnològica i social en el camp de la transició energètica i la participació ciutadana. Metodologies i eines pròpies d’innovació aplicada orientades a la transformació del sector de l’edificació i a donar resposta a la creixent demanda sostenibilista de la societat.

Serveis específics

  • Projectes de recerca
  • Metodologies i eines pròpies per a la transformació del sector de l’edificació
  • Solucions innovadores per a actuar en l’entorn construït
  • Participació en projectes europeus: Urban Innovative Actions (UIA), Horizon 2020