MENU

urbanZEB
Estratègies urbanes de transició energètica

Plans i projectes estratègics de rehabilitació energètica a escala urbana amb acompanyament des de la planificació fins a la definició d’avantprojectes d’intervenció.

urbanZEB aborda els compromisos de descarbonització de la UE des del nivell municipal, donat el seu alt coneixement del terreny. El diagnòstic transcendeix l’escala de l’edifici i integra les dimensions social, econòmica i mediambiental. Simulació de diferents escenaris i priorització de les intervencions segons els requisits establerts. Concreció de l’estratègia mitjançant la redacció de l’avantprojecte en les zones detectades com a prioritàries.

urbanzeb.com

Ponència ISUF-H 2020

Serveis específics

  • Estudis previs exploratoris
  • Estratègies i Plans d’acció a diferents escales: regió, municipi, districte, secció censal, edifici
  • Avantprojectes d’intervenció: redacció de projectes de rehabilitació energètica
  • Visor interactiu de resultats
  • Base de dades urbana amb detall a nivell d’immoble