MENU

Identificació de les necessitats de rehabilitació energètica del parc residencial de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

FITXA TÈCNICA

Autors: Cíclica [space·community·ecology], Albert Cuchí (Universitat Politècnica de Catalunya), Anna Pagès (Universitat Politècnica de Catalunya) i Energea (Energea ingeniería en eficiencia energética SL)

Membres de l’equip de Cíclica: Joaquim Arcas (coordinador), Adrià Martín, Paul Charbonneau, Ariadna Conesa, Adriana Castrillo, Teresa Monzó, Martí Buldó, Pol Cucurella, Víctor Rufart

Encàrrec: Consorci Metropolità de l’habitatge (CMH) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Any projecte: 2017-2018

El sector de l’edificació es troba davant d’un repte profundament transformador: conjugar el compromís social de generar les condicions d’habitabilitat socialment necessàries, amb el deure de reduir el consum de recursos, i especialment d’energia i d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. En el marc d’una Unió Europea que fixa ambiciosos objectius ambientals com a base per sostenir la competitivitat de tots els sectors en un escenari d’augment del preu de l’energia, i de necessitat de mitigació dels efectes del canvi climàtic, cal planificar i emprendre grans esforços per reduir el consum dels edificis. Això implica disposar d’instruments que permetin l’elaboració d’estratègies amb eficiència social i econòmica per tal d’abordar aquest repte.

El present estudi suposa una evolució dels anteriors projectes de Cíclica en l’àmbit de la planificació estratègica municipal de renovació energètica d’edificis: Sant Cugat i Santa Coloma. En aquest cas, s’utilitza la metodologia desenvolupada i testada en aquests projectes per a l’anàlisi del parc edificat per tal d’identificar les necessitats de rehabilitació energètica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i generar els criteris de priorització a l’hora de desenvolupar actuacions d’aquest tipus. El projecte és un encàrrec del Consorci Metropolità de l’Habitatge (CMH – AMB).

L’àmbit d’estudi comprèn 568 seccions censals de 22 municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona (que agrupen aproximadament 32.282 immobles i 279.400 habitatges). Concretament, es tracta d’immobles situats en àrees definides com a àmbits amb grans o molts dèficits segons l’estudi d’indicadors per a la determinació d’àrees urbanes d’atenció especial.

Per l’aproximació a l’estratègia de rehabilitació energètica s’ha utilitzat el software de Business Intelligence desenvolupat per l’equip de Cíclica que permet, a partir de processos ETL amb dades obertes d’organismes públics (cadastre, planejament, censos, etc.) analitzar les dades, extreure’n la informació i generar coneixement. En aquest cas els aspectes a analitzats són els següents:

  • Estimació de la despesa d’inversió en rehabilitació i, més concretament, en rehabilitació energètica, necessària per rehabilitar els edificis residencials ubicats dins d’aquestes 569 seccions censals i disminuir així el seu consum energètic.
  • Estimació de la reducció de consums energètics i quin és potencial de reducció de la demanda energètica en els edificis residencials ubicats en aquestes 569 seccions.
  • Estimació de la reducció de l’impacte ambiental.
  • Estimació del temps d’amortització de la inversió.
  • Priorització de les diferents zones del territori en funció de les seves necessitats de rehabilitació.

Queda molt camí per recórrer en l’àmbit de les estratègies de rehabilitació energètica d’edificis per poder actuar de forma plenament conscient i segura, amb la màxima eficiència, però aquest treball suposa una fita ineludible en aquest camí.

 

  • Any de construcció dels immobles residencials de l'àmbit

Comments are closed.