MENU

Cohabitació #2

FITXA TÈCNICA

Autoria: Cíclica [space·community·ecology]

Membres de l'equip de Cíclica: Joaquim Arcas (Coordinador), Marina Casals

Encàrrec: privat

Superfície: 115 m2

Any projecte: 2011

Avantprojecte de cohabitació que tracta de desdoblar el programa d’una casa unifamiliar per acollir simultàneament a una familia extensa amb dos nuclis. La solució passa un cop més per dotar el nou habitatge d’espais autònoms (sala, menjador, cuina, bany, habitacions), i d’espais i equips comuns (estudi, jardí, rentat de la roba).

Una nova oportunitat per emprendre una densificació d’un barri conformat per habitatges unifamiliars, reaprofitant l’edificació existent i dotant-la amb noves cotes d’habitabilitat.

Comments are closed.