MENU

SOM COMUNITAT ENERGÈTICA
Apoderament per una transició energètica cooperativa i equitativa

FITXA TÈCNICA

Autoria: Cíclica [space·community·ecology]
Institut de Recerca en Energia de Catalunya ( IREC)
Dies d’Agost
Electra Caldense
Associació de Micropobles de Catalunya

Membres de l’equip de Cíclica: Joaquim Arcas-Abella | Coordinador, Ander Bilbao Figuero, Guillem Herrera Masabeu, Teresa Monzó Fita, José Castro Aguilar

Promotor/a: Programa Projectes Singulars 2020-21

Any projecte: 2021

Plantejament

El projecte sorgeix de la necessitat d’assolir els objectius energètics de descarbonització fixats per la Unió Europea, a través de processos de creació de comunitats energètiques en tot el territori que permetin un accés cooperatiu i equitatiu a l’energia renovable, seguint la màxima de no deixar a ningú enrere.

Objectius

L’objectiu principal és dinamitzar la transició energètica del parc edificat cap a la descarbonització a través del foment de la creació de comunitats energètiques des d’una perspectiva inclusiva i solidària.

Enfoc

El plantejament del projecte és construir una base de coneixement per a tot el territori català, des de les àrees metropolitanes als micropobles , que permeti destapar el potencial de creació de comunitats energètiques i les avantatges que comporten a nivell social -major cohesió i apoderament-, econòmic -menor cost energètic- i ambiental -reducció del consum i descarbonització-. Conscients del perill que la transició es produeixi sobre bases de desigualtat, la premissa diferencial és la inclusió de tot el teixit edificat dels pobles i ciutats, evitant que, una vegada més, els sectors més vulnerables quedin fora del procés justament en un etapa post-covid19 en que, amb tota probabilitat, s’agreujarà la pobresa energètica.

En aquest sentit, el projecte es concreta en 5 objectius específics:

1.Des de les zones metropolitanes als micropobles. Generar una base de coneixement que englobi el conjunt del territori de Catalunya sobre el potencial de creació de comunitats energètiques.

2.No deixar a cap persona enrere. Facilitar la planificació a escala municipal de la creació d’una xarxa local de comunitats energètiques des de la perspectiva de la inclusió i la solidaritat.

3.Orientat a projectes reals. Proporcionar les bases tècniques a entitats i empreses de mercat per a la implementació ràpida i a gran escala de projectes de comunitat energètica.

4.Apoderar a la ciutadania. Fomentar i assessorar en la formació de comunitats energètiques mitjançant la transmissió d’informació clau a la ciutadania.

5.Digitalitzar l’accés a la informació. Desenvolupament d’una plataforma en línia intuïtiva i de fàcil maneig adreçada a la ciutadania i les comunitats veïnals, a les entitats i empreses de mercat i a l’administració.

Resultats

La plataforma en línia SomComunitatEnergetica.cat serà l’eina resultant on es farà accessible tot el coneixement generat i es facilitarà la comunicació entre els agents claus en la transició energètica. Proporcionant, de forma àgil i intuïtiva, els indicadors claus adequats per a l’administració, per a les entitats i empreses de mercat i per a les comunitats veïnals, amb la vista posada en la planificació pública, la implementació de projectes a gran escala, i l’apoderament ciutadà.


Projecte desenvolupat en el marc del Programa Aracoop promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i finançat pel Ministerio de Trabajo y Economía Social.

 

  • 20GEN03_SCE_Img6
  • 20GEN03_SCE_Img5
  • 20GEN03_SCE_Img4
  • 20GEN03_SCE_Img3
  • 20GEN03_SCE_Img2
  • 20GEN03_SCE_Img1

Comments are closed.