MENU
 
urbanZEB
 
PAS-E
 
Cultures energètiques
 
Estratègies territorials
 
Espai públic i regeneració urbana
 
Participació
 
Consultoria ambiental
   
Formació i divulgació
 
Recerca i innovació
 

Cultures energètiques

Projectes de sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia i l’enfortiment de la cooperació entre les persones usuàries d’equipaments, edificis residencials o comerços.

Promoció d’accions comunitàries eficaces relació a la gestió energètica per assolir reduccions significatives en emissions de carboni sense afectar al confort ni a les activitats. La finalitat d’estalvi és una motivació; el més important és la cohesió de la comunitat que es genera durant el procés, i la interiorització de coneixements. Culturesenergetiques.eu Ponència ISUF-H 2020

Serveis específics

  • Estudi i seguiment de l’espai físic, les pràctiques i els consums energètics
  • Pla d’acció per a evolucionar cap a pràctiques més eficients i suport continuat per a la seva implementació
  • Sessions de treball grupals i/o individuals.
  • Itinerari d’interpretació de l’edifici
  • Catàleg de solucions tècniques òptimes personalitzades
  • Eines d’implicació de les comunitats residencials en el desenvolupament de mesures integrals en els edificis
  • Identificació d’instruments per a facilitar l’èxit en futurs processos