MENU

Cultures Energètiques

Sensibilització sobre l’ús eficient de l’energia.

Promoció d’accions comunitàries eficaces relació a la gestió energètica per assolir reduccions significatives en emissions de carboni sense afectar al confort ni a les activitats, que afavoreixen l’enfortiment de la cooperació entre les persones usuàries d’equipaments i edificis residencials. Cursos formatius a comunitats veïnals, plataforma interactiva d’aprenentatge individual i personalitzat, treball en grup en escoles i equipaments de la ciutat.

Culturesenergetiques.eu

Ponencia ISUF-H 2020

LINK a la plataforma d’aprenentatge online

Serveis específics

  • Estudi i seguiment de l’espai físic, les pràctiques i els consums energètics
  • Pla d’acció per a evolucionar cap a pràctiques més eficients i suport continuat per a la seva implementació
  • Sessions de treball grupals i/o individuals.
  • Itinerari d’interpretació de l’edifici
  • Catàleg de solucions tècniques òptimes personalitzades
  • Eines d’implicació de les comunitats residencials en el desenvolupament de mesures integrals en els edificis
  • Identificació d’instruments per a facilitar l’èxit en futurs processos