MENU

Territori i Paisatge

Projectes d’acció estratègica planificada per promoure el potencial sostenibilista del territori. Estratègies de re-connectivitat ciutat-territori mitjançant la transformació metabòlica per a la posada en valor del patrimoni físic, cultural i de la capacitat productiva del lloc. Anàlisi dels sistemes naturals i antròpics des dels fluxos (aigua, energia, matèria orgànica, mobilitat). Adreçat a administracions públiques municipals i supramunicipals per a la intervenció transescalar urbana i rural. Desenvolupament de projectes i assessorament integral en urbanisme ecològic i metabolisme urbà a partir del tancament de cicles d’energia, aigua, matèria orgànica i inorgànica per promoure la transformació urbana cap a la lògica circular. Propostes de reactivació productiva dels espais oberts i el seu vincle amb el teixit edificat des de la implicació proactiva de les persones.

Serveis específics

  • Plans estratègics territorials a escala municipal o supramunicipal
  • Diagnosis metabòliques a nivell de territori (fluxos materials i energètics)
  • Processos d’implicació i sensibilització ciutadana amb el seu paisatge productiu
  • Definició d’escenaris de futur i plans d’actuació